Projekty

Stowarzyszenie Dom Nadziei nieustannie podejmuje nowe projekty, ukierunkowane na pomoc osobom bezdomnym. Wśród nich były jednak takie, które można uznać za najważniejsze.

Pierwszym z bardzo ważnych projektów była budowa trzech nowoczesnych ośrodków dla bezdomnych, które powstały w miastach wschodniej Polski: Białymstoku, Suwałkach i Przemyślu. To budynki, w których bezdomni mają zapewnione dobre warunki mieszkalne, a także mogą zdobywać umiejętności, dzięki którym będą mieli szanse usamodzielnić się. Do ich budowy przystąpiliśmy w 2006 roku, a zatem rok po założeniu stowarzyszenia.

Kolejnym bardzo projektem Stowarzyszenia Dom Nadziei był program „Pracuję”, a w ramach którego w 2008 roku przygotowaliśmy do pracy zawodowej, a następnie pomogliśmy w zdobyciu zatrudnienia 50 osobom bezdomnym. Projekt udało nam się zrealizować dzięki wsparciu wolontariuszy, którzy zdecydowali się wykorzystać swoją wiedzę i za darmo poprowadzić zajęcia dla bezdomnych.

Trzecim projektem, z którego jesteśmy szczególnie dumni, był program „Jeden z nas”, realizowany w latach 2005-2007. Jego celem było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu bezdomnych i obalenie mitów na temat bezdomności. Przeprowadziliśmy wiele spotkań, podczas których uświadamialiśmy ludziom przyczyny bezdomności i przedstawialiśmy problemy, z jakimi muszą mierzyć się osoby bezdomne.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim wolontariuszom i sponsorom, którzy pomogli nam w realizacji tych oraz wszelkich innych podejmowanych przez stowarzyszenie działań.