Nasi podopieczni

Dążymy do tego, aby swoją pomocą objąć bezdomnych z całej Polski i zapewnić każdemu z nich wszechstronne wsparcie. Nasi podopieczni pochodzą z różnych województw i stanowią grupę bardzo zróżnicowaną wiekowo. Nie brakuje wśród nich rodzin, które utraciły dom, jednak większość to osoby żyjące samotnie.

Przyglądając się naszym podopiecznym można dostrzec, że problem bezdomności dotyka różne osoby. Ludzie tracą dach nad głową z różnych przyczyn. Wyłącznie część bezdomnych popadła w kłopoty ze względu na alkohol. Niektórzy znaleźli się na ulicy dlatego, że podjęli kilka złych decyzji, w wyniku czego utracili cały swój majątek. Niestety, nie brakuje także ludzi, którzy zbyt pochopnie obdarzyli zaufaniem swoich krewnych i przekazali im wszystko, co posiadali. Bezdomnymi są zarówno osoby z podstawowym wykształceniem, jak i ludzie posiadający tytuły naukowe bądź prowadzący w przeszłości własne firmy. Mając taką wiedzę na temat bezdomności mamy możliwość walki ze stereotypowym wyobrażeniem wśród społeczeństwa. Nasi podopieczni różnią się między sobą również stanem zdrowia. Wśród bezdomnych można spotkać osoby, które potrzebują wsparcia specjalistów i długotrwałej terapii. Staramy się zapewnić im taką pomoc, aby mimo bezdomności mogli walczyć o swoje życie i zdrowie.

Wśród naszych podopiecznych znajdują się osoby, które nie mają domu od kilku miesięcy, jak również nieposiadający domu od ponad 10 lat. Mamy nadzieję, że podejmowane przez nas działania sprawią, że średni czas pozostawania bezdomnym ulegnie znacznemu skróceniu.