Aktualności

Niedawno rozpoczął się nowy rok, który dla naszego stowarzyszenia zapowiada się bardzo pracowicie. Przystąpiliśmy do realizacji kilku ważnych projektów, a jednocześnie opracowujemy kolejne, do realizacji których będziemy zmierzać w połowie roku. W styczniu rozpoczęliśmy serię szkoleń w ramach projektu „Druga szansa”. W programie znalazły się między innymi kursy językowe oraz szkolenie z zakresu obsługi komputera. W projekcie bierze udział 100 bezdomnych, którzy przygotowują się do powrotu na rynek pracy.

Podjęliśmy także decyzję o budowie nowego ośrodka dla bezdomnych, który już niebawem powstanie na terenie Lublina. Budynek ten będzie łączył funkcje domu tymczasowego z centrum edukacyjnym. Powstanie w nim sala, w której bezdomni będą mogli zdobywać wiedzę, umożliwiającą im podjęcie w przyszłości pracy zawodowej.

W marcu przystąpimy do realizacji projektu „Zrozumieć bezdomność”. Planujemy dotrzeć do dzieci i młodzieży szkolnej, aby uwrażliwić ich na problemy ludzi bezdomnych i zachęcić do angażowania się w działania, mające na celu poprawę ich losu. Mamy nadzieję, że uda nam się dotrzeć z projektem do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w całej Polsce.

Wśród opracowywanych obecnie projektów znajduje się program „Zdrowi bezdomni”. Jego celem jest umożliwienie wszystkim bezdomnym wykonania podstawowych badań kontrolnych, a w razie potrzeby zapewnienie im dostępu do pomocy specjalistów. Pracujemy również nad programem, który pozwoli na objęcie ludzi bezdomnych profesjonalną opieką psychologiczną.